„A kiút, nem lehet Magyarországon a „Határátkelőhely”,

hanem az ÉLETALAP bevezetése!


Jól lakni és jóllakni!” Lili néni

SZERETETTEL AJÁNLOM A MEGOLDÁST!!!


Magyarországi ÉLETALAP, polgári kezdeményezés.


Bevezetése, a leghatékonyabb bűnmegelőzési projekt, valamint a fizetőképes kereslet drasztikus növekedése, a gazdasági növekedésre is nagy hatással lesz! Következzék az ÉLETALAP tervezetem.


Előzmények

(az ötlet eredete)

 • 2013-ban ismerkedtem meg a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) fogalmával. Felkeltette érdeklődésemet szükségessége, annak pozitív hatásai a társadalomra, gazdaságra és főleg a szociális viszonyainkra, ami engem a legjobban aggaszt. Mint alapötlet, nagyon jó, de minden országnak más és más szociális, gazdasági viszonyai vannak, ezért egyedi kidolgozást igényel a társadalmi gondoskodás, az igazságos elosztás!


 • 2014. január 11-ére, meghívást kaptam a „LÉT” Független Szakértő Csoport első konferenciájára, ahová nagy örömmel és reménnyel teli érdeklődéssel mentem. Itt, egy általam ismert, nagytiszteletben álló Szakértői Csoport tájékoztatta a résztvevőket, a Magyarországra tervezett „Lét pénz” bevezethetőségéről.


Megértettem a tervezetet, de csak elméleti szinten volt kidolgozva, hiányzott belőle a gyakorlati élettapasztalat. Az egyszerű kristálytiszta megvalósíthatóságot, ellehetetlenítik az agyonelmélkedések, a parttalan viták, a bürokrácia, a korrupció, a hozzá nem értők rosszindulatú aggályoskodásai, stb.


Nem bonyolódtam a vitákba, mert a „Lét pénz” mielőbbi bevezetésének fontossága Magyarországon, Nemzetünk fennmaradásának feltétele. Inkább a megoldásra összpontosítottam élettapasztalatom, empátiám, egyszerű tisztánlátásom segítségével, melyet az alábbiakban írok le:


Fontosnak tartom, hogy minden Magyar ember számára érthető, igazságos, elfogadható legyen a tervezetem. Nagyon-nagyon sok problémával lehetne foglalkozni, külön-külön, de nem érdemes az időt, energiát vesztegetni, - ahhoz nagyon nagy a baj - amikor az ÉLETALAP, szinte minden megoldásra gyógyír lehet. A többi gondot, már ennek mentén lehet, javítani, megoldani.


Szerencsére, nagyon sok jó szándékú ember van Magyarországon, akik már új kezdeményezésekkel segítik embertársaik életben maradását, fejlődését. Amikre szükség van az ÉLETALAP bevezetése mellett is, azokat segíteni kell. Nagyon nagy szükség van azokra a Szakemberekre is, akik a földön járnak, nem virtuális világban élnek. Minden magyarországi kistelepülésre eljutva, a nép nyelvén beszélgetve tudják oktatni, csiszolni a Magyar elméket.


Elképzelésemhez lehet hozzáadni, kristálytiszta jobbító ötleteket, saját agyból, de az egyszerűsége, maradjon meg, hogy minden Magyar ember értelmezni tudja, mert ez közérdek! A megoldásra váró feladatokat nem lehet nagyon leegyszerűsíteni, mert az elszegényíti, a túlbonyolítás pedig ellehetetleníti. Meg kell találni a középutat, ami a gyakorlat és az elmélet ötvözete és nem szeretnék versengeni senkivel sem! Nekem nem az a fontos, hogy ki megy elől, hanem, hogy jó legyen az útirány!


Az Ember alapjoga, az élethez való jog!

Nincs élet, szükségletek nélkül, nincs szükséglet jövedelem nélkül!


Az általam tervezett, megvalósítható ÉLETALAP: 200.000.-Ft/ hó minden Magyarországon született, életvitelszerűen itt élő, felnőttnek és gyermeknek!

Életalapból levonások:

 • közlekedésre 10.000.-Ft/hó. Minden Magyarországon működő köz-járműre ingyenes használat, kivéve a taxi és a repülő, (a „Hon-kártyával” rendelkezők számára.) A fenti összeget, a Magyar Államkincstár havonta, részarányosan

(az adott közlekedési vállalat költségvetésének függvényében) utalja.

 • ÁFA-ra 40.000.-Ft/hó felnőtteknél és tartósan beteg gyermekeknél, egészséges gyermekeknél 34.000.-Ft /hó. Minden élelmiszer, használati cikk, szórakozás és rezsi költség ÁFA mentes, a „Hon-kártyával” rendelkezők számára, más mindenkinél 20% ÁFA köteles minden áru és szolgáltatás.


 • Egészséges gyermekeknél 18 éves korig, 30.000.-Ft/hó életkezdési megtakarítás, amit a MÁK kamatoztat, nagykorúságig, tanulmányok folytatására, otthonteremtés megkezdésére, stb.


Azok a családok, egyének, akik még nem tudják kellően kezelni az önállóságukat, mert az életvitelük minőségében oktató segítségre szorulnak, felhalmoznak 3 hónapnál nagyobb rezsiköltséget, határozatlan időre mindenféle eljárás nélkül, tartozásuk levonásra kerül a családfő ÉLETALAPJÁBÓL. A szolgáltató jelzi a MÁK-nak, aki „T” jelzéssel látja el az alapot és a rezsit havonta a szolgáltató felé utalja, mert


Magyarországon senki nem maradhat komfortos otthon nélkül! Embervédelem!


Szabadon felhasználható Életalap:

 • Felnőtteknek és tartósan beteg gyerekekre:150.000.-Ft/hó
 • Gyerekekre: 126.000.-Ft/hó családonként 3 gyermekig. A további gyermek vállalása a család döntése, hogy a meglévő jövedelmet hányfelé osztják, úgy, hogy minden gyermek testi, lelki fejlődése biztosítva legyen. A gyermekek ÉLETALAPJÁT, a mindenkori nevelő használhatja fel, a gyermek gondozására, taníttatására (elsődlegesen az édesanya, másodlagosan az édesapa, harmadlagosan a nagyszülő, negyedlegesen a nagykorú testvér, ötödlegesen az egyenes ági rokon, hatodlagosan az Állami Nevelő Otthon, majd hetedlegesen, az Állami Nevelő Otthonból örökbe fogadó szülő)


Hogyan, miből?

Magyarországon, az első és legfontosabb legyen, a Magyar Nép létének biztosítása!

 • Az ÉLETALAPOT az állami költségvetésből kell kigazdálkodni.
 • Kezelője, a Magyar Állam Kincstár.
 • Rezsi kifizetések utalással, vásárlások és kp. felvét automatából, „Hon-kártyával”, vagy ujjlenyomattal.


Úgy kell átrendezni az állami költségvetést,

hogy kb. 6-7millió embernek havonta biztosított legyen az ÉLETALAPJA, amiből a legfontosabb életfeltételek, a lakhatás és a táplálkozás megoldható.


Olyan Szakembereket kell megbízni, munkaviszonyban a Magyar Népnek, akik képesek kidolgozni az ÉLETALAP bevezetését Magyarországon.

(Akik nem tartják megoldhatónak, azok lépjenek tisztelettel, egy lépést hátrább!)


Bevételek képezése

Bevételeket kell képezni, az ÉLETALAP folyamatos teljesítéséhez:

Az idegenforgalmi adó és egyebek mellett, a legnagyobb forrás lehet az alábbiakban felsorolt megszűnő, államilag finanszírozott, hatalmas korrupció és bürokrácia melegágyaiból.

(Minden párt zászlajára tűzte a korrupció és a bürokrácia megszüntetését, de csak szóban, a valóságban azonban táplálják. A gyomot, csak gyökerestől lehet kiirtani!)


Meg kell szüntetni, az alábbi kiadási forrásokat és a bevételi oldalra tenni:

 1. a szociális intézmények (Aktagyártás, lélektiprás, bürokrácia, korrupció. A kezelő szervezetek felélik a költség nagy részét, az alanynak csak a morzsa jut.) A Családoknak, - ha igénylik - tanácsadó jó szakemberekkel, nem terrorhálózatokkal kel segíteni!
 2. a Nevelő Szülői Hálózat üzletágat, (Ismerem a felépítését, a gyermekek és a szülők lelkére való, romboló hatását.)
 3. a nyugdíjakat, (az idős emberek a megérdemelt pihenőidejüket töltik, tisztes öregkort érdemelnek, az életalappal. (már nem főkönyvelő, nem miniszter, nem segédmunkás, stb.)
 4. a párt, egyháztámogatásokat, (a tagok kapnak ÉLETALAPOT, mindenki támogassa abból szabadon azt az egyházat, vagy pártot ahová kíván tartozni)
  1. (Az egyházaknak nem kell tovább támogatni a szegényeket, mert nem lesz rászoruló, csak a hívek lelkével kell foglalkozni, ami nem kerül pénzbe, a templomok rezsiköltségét kell csak a híveknek finanszírozni az egyházadóból.)
 5. a civil szervezetek állami támogatását (a hobbi szervezeteket a tagok és az üggyel szimpatizáló szponzorok tartsák el.) A Vállalkozókat naponta zaklató, a gyermekek támogatására kunyeráló, semmiféle civil szervezet nem működtethető. A gyermekek ellátása a szülő, a gondozó feladata!
 6. a börtönök fenntartását, (legyenek önfenntartók, pl. állattartással, növénytermesztéssel, stb.) csak szabadulásuk után kapjanak ÉLETALAPOT.
  1. Munkaterápiával, emberi bánásmóddal, tanulással kell ránevelni Őket a tisztességes életvitelre. Ezt a nem könnyű nevelői feladatot, csak empatikus, igazi tanítókra szabad bízni. Erőszakkal, embertelen bánásmóddal nem lehet emberségre nevelni senkit sem!
 7. azokat a kiadásokat, amik nem a Nép jólétet szolgálják, hanem a Népképviselők vagyonát, luxusát, gyarapítják. A Népképviselők sem élhetnek nagyobb luxusban, mint az ÉLETALAP mellé, értéket teremtő munkával többletjövedelemhez jutó, bármelyik állampolgár!
  1. Minden felnőtt, család, legyen önellátó! Legyen minden gyermeknek tiszta meleg otthona, fejlődéséhez megfelelő táplálék. Amelyik család még nem képes az ÉLETALAPBÓL ezt biztosítani, segítséget kell nyújtani, az erre szakosodott „Életvitelt képző” civil szervezeteknek. Vagy, nem képes még rendben tartani otthonát és környékét, annak szakemberek álljanak rendelkezésére, munkabérük a család ÉLETALAPJÁBÓL kerüljön levonásra mindaddig, amíg meg nem tanulják az önellátó ”kultúréletet”, igényük legyen rá!


A gyerekek felé a példamutatás a legnagyobb nevelő eszköz! A Magyar Felnövekvő Nemzedék életútját a szeretet, a szabadság vezérelje.

Miért?

A Magyar Nép Boldogulásáért, felemelkedéséért, a Világ tiszteletéért:

- az életért, - az igazságosságért, - a szabadságért, - az emberi méltóságért, - a megélhetési bűnözés megszüntetéséért, - a boldogságért, - a létbiztonságért, (ha valaki, más ember életalapját, vagyonát, eltulajdonítja, életellenes bűncselekménynek minősüljön, valamint a családon belüli erőszak is!) - a közbiztonságért, - az egészséges életért, - a kultúráért, - a komfortos otthonért, - a tiszta környezetért, - az önellátásért, (a megalázó adományozás, alamizsna megszűnéséért) - a stressz mentes életért, („a stressz, egy láthatatlan gyilkos.”) - a bürokrácia és korrupció mentességért, stb.


A miérteket nem kell magyarázni, mert azt, minden ember tudja, érzi, megéli!


Nem kell félni attól, hogy a Magyar emberek leszoknak a munkáról. A békességben, nyugalomban élő embernek nőnek a komfort, tanulás, szórakozás, művészet iránti igényei is. Magasabb életszínvonalra vágyik, amit csak munkával érhet el. Mindenkinek szüksége van a sikerélményre is, amit az értéket teremtő munka biztosít.


Értékteremtő munka a gyermeknevelés, a tanulás, a saját háztartásban végzett tevékenység, az otthon és környezetének karbantartása és a gyengébb segítése, gondozása is.


Hogy legyen elég munka, amivel a nagyobb életigényeket kielégítheti az ember, mint amit az ÉLETALAP biztosít, javasolnám a napi 7 órás munkaidő bevezetését, valamint azt, hogy egy ember, csak egy munkaviszonnyal rendelkezhessen. Legyen idő a gyerekekre, a pihenésre, a szórakozásra. Emeljük fel a Magyar életszínvonalat a legoptimálisabb szintre!


Mindenkinek csak egy élete van, azt élhesse szabadon, boldogan!


A jómódú embernek is járjon az ÉLETALAP. Bármikor elveszítheti a munkáját, tönkre mehet a vállalkozása, vagy egyéb okok miatt rendkívüli élethelyzetbe kerülhet. Saját döntése legyen, hogy az ÉLETALAPJÁT felajánlja-e az általa fontosnak tartott feladatokra: Egészségügy, Oktatás, Sport, Állami Beruházások, stb. amiknek kezelése átlátható és bármikor ellenőrizhető legyen.

Közvetve az ÉLETALAP bevezetése, az Ő és gyermekeik nyugalmát és biztonságát is szolgálja.


Az ÉLETALAP mellett dönthet a 18 év feletti jogosult, hogy élete folyamán, mikor milyen munkát kíván végezni, vagy mikor milyen végzettséget kíván megszerezni. A váltáskor is biztonságban van. Szabadon rendelkezhet önmagával mindenki, de senki nem gátolhatja más személyek szabad akaratát és a természetre, az állatvilágra sem lehet káros hatással, semmi féle tevékenysége sem!


Minden álom megvalósítható, csak tőlünk függ, mert

AMIT AZ ÉRTELEM EL TUD KÉPZELNI, AZT EL IS TUDJA ÉRNI!


Mindenki csak azt gondolja át, hogy Neki, (nem másnak!) és Családjának életminőségében, milyen pozitív változást hozhat az ÉLETALAP bevezetése?!


Budapest, 2014. április 17.


Molnár Ferencné, „Lili néni”

(két évtizede, a hátrányos helyzetű emberek szolgálatában)

Facebook: Lili néni

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.