Occupy-wiki
Advertisement

Demonstráció Washingtonban, 2011. október 6.

Az Occupy Wall Street (OWS) vezette be és tette világszerte ismertté a „Mi vagyunk a 99%” szlogenjét, amely az Egyesült Államokban és az egész világon egyaránt elharapózó társadalmi, vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségek mértékére, a jellemzően a transznacionális nagyvállalati elithez tartozó leggazdagabb 1% kezében összpontosuló égbekiáltóan aránytalan méretű vagyon, illetve gazdasági és politikai befolyás demokrácia-deficitet eredményező szerepére hívta föl a figyelmet. A 99 és az 1 százalék fogalompárjának széleskörű használata jól szemlélteti a nyugati közbeszédben a tüntetéshullám hatására végbement változást.

Egy 2000-ben készült felmérésen alapuló, úttörőként számon tartott ENSZ-jelentés megállapította, hogy a világ felnőtt lakosságának leggazdagabb 1%-a önmagában birtokolta a globális összvagyon 40%-át, a leggazdagabb 10% pedig a vagyon 85%-át tudhatta magáénak. Ezzel szemben a világ felnőtt népességének alsó fele éppen csak a globális összvagyon 1%-a felett rendelkezett. Számos fejlett ország, például az USA lakosságán belül is hasonlóan lesújtó aránytalanságok mutatkoznak . A 2008-as pénzügyi krízis és - az immár több mint öt éve tartó - gazdasági válság tovább növelte az egyenlőtlenségek mértékét és az ebből következő társadalmi feszültségeket, miközben a figyelmet a pénzügyi szektornak a krízis kialakulását megelőző és azt követően is meglévő visszáságai felé irányította. A csupán tüneti kezelést jelentő bankmentőcsomagok és a fiskális megszorítások politikája szemmel láthatóan fokozták az általános elégedetlenséget.

A „Mi vagyunk a 99%” szlogenjét a szervezés fázisában honosította meg az OWS körében egy 2011 augusztusában indult blog , majd a következő hónapban kezdődő New York-i tüntetések által vált közismertté ország- és világszerte. A leggazdagabb és legbefolyásosabb 1% fogalmának használata természetesen nem előzmények nélkül való, de hasonlóan hangsúlyos és széleskörű alkalmazására ezt megelőzően nem volt példa. Egy, az Occupy London által szervezett rendezvényen 2012 októberében az angol központi bank magas rangú tisztségviselője kijelentette, hogy a mozgalomnak igaza van a pénzügyi szektorral szemben megfogalmazott kritikájában és abban, hogy a társadalmi egyenlőtlenség alapvető probléma. Andrew Haldane szerint az Occupy által kifejezésre juttatott elégedetlenség segített meggyőzni a döntéshozókat a pénzügyi rendszer reformjának szükségességéről.

Advertisement