Tanácskozás Madridban és Budapesten

Az Emberek Tanácsa (Asamblea Popular, People’s Assembly) konszenzus-orientált közvetlen demokratikus döntéshozatali szerv, illetve módszertan, amit ebben a formában a spanyol Felháborodottak mozgalma érlelt ki és alkalmazott elsőként sokezres tömegek részvételével. Jellegzetessége a különböző kézjelek használata, ami meglehetősen látványossá teszi, így a részvételi demokrácia modelljének demonstratív népszerűsítésére is alkalmas.

Az ókori athéni közvetlen demokrácia népgyűlése is előképének tekinthető, ahogy az európai forradalmak történetében gyakran megjelenő hasonló szervek is. Napjainkban alkalmazásával a képviseleti rendszer demokrácia-deficitjére és a részvételi alternatívára hívják föl a figyelmet, miközben a módszer a résztvevők számára a beleszólás demokratikus alapjogának gyakorlására ad élményszerű lehetőséget. A tanács működését röviden összefoglalva: a vitát egymást rotációban váltó moderátorok vezetik, akik elővezetik a „Mit? Miért? Hogyan?” kérdések alapján fölépített javaslatokat, amiket a plénum kézjelek és hozzászólások által véleményez és alakít, majd szavazással dönt. Mivel a tanácskozás célja konszenzusos, és minél szélesebb egyetértésen alapuló döntések meghozatala, a szavazattöbbség önmagában kevés. Az olyan javaslatokat, amelyekkel szemben kimondott ellenvélemény van, további finomításra munkacsoportokhoz, vagy bizottságokhoz utalják, amíg a plénum előtt el nem érik a konszenzust. A tanácskozás zökkenőmentes lebonyolítását a moderátorok mellett az őket segítő facilitátorok, illetve jegyzőkönyves, logisztikai és a tanács méretétől függően plusz koordinátor csapatok segítik.

Elterjedése

Miután 2011 májusától a spanyolországi demonstrációkon, gyűléseken nagy tömegekkel is sikeresen alkalmazták a technikát, több európai városban is követték a példát, majd az Occupy Wall Street is átvette, tovább fokozva terjedését. Csoportunk az október 15-i globális akciónapon tartott budapesti demonstráció középpontjába a spanyol módszertannak a magyar viszonyokra alkalmazott változatát állította. Célunk olyan helyzet megteremtése volt, melyben a konszenzusra törekvés és a részvételi demokrácia megtapasztalható, ha csak szimbolikusan is, de rövid időre "megvalósuló utópiaként" átélhető. A tanácskozásban résztvevő több száz embertől kapott reakciók azt mutatták, erre nagy a fogadókészség. 2012 februárjában csoportunk szakértő tagjai adták át a technikát a Hallgatói Hálózat aktivistáinak, és készítették fel őket használatára, akik az első hallgatói fórumok után, az év végén kibontakozó országos diáktüntetések és a 2013-as egyetemfoglalás során is széles körben alkalmazták azt, saját változatukat fórum technika néven emlegetve.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.